Prepositions

again and again là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

again and again nghĩa là gì?

again and again = repeatedly

mãi, hoài, nhiều lần

Example:

I have warned you again and again about driving around that corner.
Tôi đã cảnh cáo anh nhiều lần về việc lái xe ở khúc quẹo đó.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: why kei

(Số lượt đọc: 312 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận