Prepositions

at the point of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at the point of: about to

sắp, đến lúc

ExampleThe air plane is at the point of taking off.
Phi cơ sắp cất cánh.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 1.121 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận