Idioms & Expressions

brown-noser là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

brown-noser (slang) – a person who;s constantly trying to win favor with people above them, such as teacher or bosses

người nịnh bợ, người lấy lòng (cấp trên)

Example: Dennis brought the boss lunch today? What a brown-noser!
Dennis đem bữa trưa cho ông chủ hôm nay à? Đúng là một gã nịnh bợ!

Notes:

  • Bạn sẽ thấy dạng động từ của experession này: “to brown-nose”.
    Ex: Dennis is always brown-nosing the boss, but I still don’t think he’s going to get a promotion.
    Dennis luôn luôn lấy lòng sếp, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ được thăng chức.
  • Một số người thấy expression khá xúc phạm hay thô thiển. Họ sẽ thích dùng một expression cũ hơn là “apple-polisher”.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch nghĩa: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Bản dịch ví dụ: Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 317 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận