Prepositions

by mistakes là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by mistakes nghĩa là gì?
by mistakes = in error

lầm, vô ý

Example:

Your coat is so much like mine that I put yours on by mistakes.
Cái áo của anh quá giống cua tôi đến nỗi tôi đã mặc lầm.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Phil Monte

(Số lượt đọc: 60 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận