Grammar

Cách dùng cấu trúc “have something done”, “get something done”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Hai cấu trúc “HAVE something DONE”, “GET something DONE” rất thường gặp trong tiếng Anh với công thức sử dụng như sau:

  • HAVE + Object + Past Participle (Quá khứ phân từ – P3)
  • GET + Object + Past Participle

Cấu trúc này thường dùng để diễn tả ý muốn sai khiến hay nhờ vả ai đó làm một việc gì đó giúp mình.

VD:

  • I’ll have the TV repaired. (Tôi sẽ cho sửa TV)
  • She’ll have the window painted. (Bà ấy sẽ cho sơn cửa sổ)
  • He’ll have the letter typed. (Ông ấy sẽ cho đánh máy lá thư)
  • Where did you get your card printed? (Anh cho in tấm thiếp ở đâu vậy?)
  • I got the house remodeled last year. (Tôi đã cho tân trạng lại căn nhà năm ngoái)

Biên soạn theo
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)

(Số lượt đọc: 137 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận