Religion

“căn cơ tốt” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

căn cơ tốt = good roots

good roots: one who has achieved a ranking or high status in one’s spiritual cultivation in the past lives.

(Số lượt đọc: 152 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận