Idioms & Expressions

drive someone crazy là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to drive someone crazy: to annoy someone very much

làm (ai đó) điên đầu, gây bực bội

Example: Don’t ask Mrs. Smith how old she is. It drives her crazy.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 328 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận