Prepositions

for good là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for good nghĩa là gì?
for good = always, permanently

vĩnh viễn, luôn, hẳn

Example:

Do you intend to stop out of the club for good?
Anh có ý định bỏ luôn sinh hoạt CLB phải không?

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Brooke Cagle

(Số lượt đọc: 167 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận