Prepositions

for instance là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for instance nghĩa là gì?
for instance = for example

chẳng hạn như, thí dụ, ví như

Example:

Nicknames may be given because of some physical characteristic for instance a man with red hair is called Red.
Người ta có thể đặt tên lóng vì một đặc điểm nào đó của thân thể, chẳng hạn như một người có mái tóc đỏ có thể được gọi là Ông Tóc Đỏ.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Ivy Shirn

(Số lượt đọc: 29 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận