Prepositions

for lack of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

for lack of

vì thiếu

Example: The crop failed for lack of seasonable rain.
Vụ mùa thất thu vì thiếu mưa đúng mùa.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 109 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận