Idioms & Expressions

get out of someone’s hair là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

get out of someone’s hair: to stop being a nuisance to someone

1. không làm phiền ai đó, không gây phiền toái cho ai đó
2. tránh làm ai đó phiền lòng, ngừng trở thành gánh nặng của ai đó

Example:

1. Would you like me to get out of your hair and leave you alone?
Bạn có muốn tôi không làm phiền bạn và để bạn một mình không?

2. Tom’s mother fought a losing battle with cancer when he was in high school, and to “get out of their hair,” he got a part-time job at a supermarket.
Khi Tom còn học trung học, mẹ của anh phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Để không trở thành gánh nặng của cha mẹ, anh đã đi làm thêm tại một siêu thị.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 96 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận