get out of someone’s hair: to stop being a nuisance to someone

1. không làm phiền ai đó, không gây phiền toái cho ai đó
2. tránh làm ai đó phiền lòng, ngừng trở thành gánh nặng của ai đó

Example:

1. Would you like me to get out of your hair and leave you alone?
Bạn có muốn tôi không làm phiền bạn và để bạn một mình không?

2. Tom’s mother fought a losing battle with cancer when he was in high school, and to “get out of their hair,” he got a part-time job at a supermarket.
Khi Tom còn học trung học, mẹ của anh phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Để không trở thành gánh nặng của cha mẹ, anh đã đi làm thêm tại một siêu thị.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 29 times, 1 visits today)