Prepositions

in any event là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in any event nghĩa là gì?
in any event = whatever happens

dù sao đi nữa

Example:

I’ll tell you every possible problem. In any event, you should keep calm in carrying out the plan.
Tôi sẽ nói với anh mọi khó khăn có thể xảy ra. Dù sao anh nên bình tĩnh khi thực hiện kế hoạch.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Tim Bogdanov

(Số lượt đọc: 140 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận