Prepositions

in doubt là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in doubt nghĩa là gì?
in doubt = uncertain, not sure

không chắc, nghi ngờ

Example:

Don’t leave your wife in doubt. Tell her frankly what she should do.
Đừng để vợ anh nghi ngờ. Nói thẳng cho bà ấy biết nên như thế nào.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

Ảnh: Bermix Studio

(Số lượt đọc: 276 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận