Prepositions

in the teeth of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

in the teeth of = in the presence of

ngay giữa

Example:
The ship could hardly hold her course in the teeth of the violent wind.
Con tàu khó có thể giữ được hướng đi ngay giữa cuồng phong.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 27 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận