Punctuation

Khác biệt về dấu câu giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong văn viết, cách dùng dấu câu giữa tiếng Anh và tiếng Việt có một số điểm khác nhau nhất định. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn quen với cách dùng dấu câu trong tiếng Việt khi viết tiếng Anh dẫn đến việc mắc phải những lỗi phổ biến. Hãy cùng tìm hiểu về những điểm khác biệt này.  

1. Dấu phẩy 

Khi liệt kê từ 3 đối tượng trở lên, người Việt thường không dùng dấu phẩy trước từ “và”. Thế nhưng, trong tiếng Anh, chúng ta cần sử dụng dấu phẩy trước liên từ “and” hoặc “or” nhằm đảm bảo tính trong sáng và rõ ràng của ngôn từ. Đây là nguyên tắc gọi là Oxford comma trong tiếng Anh.

Ví dụ:
Tiếng Việt: Cô ấy đi siêu thị mua gạo, rau và trái cây.
Tiếng Anh: Today I went to lunch with my roommates, Tom, and Molly. 

Trong câu ví dụ trên, nếu không có dấu phẩy trước chữ “and”, người đọc sẽ hiểu rằng, Tom và Molly chính là bạn cùng phòng của nhân vật được nói đến. Dấu phẩy có tác dụng giúp cho người đọc nhận diện được ba đối tượng được đề cập trong câu là riêng biệt. Tom và Molly không phải là bạn cùng phòng của người nói mà là bạn đến ăn trưa cùng. 

2. Dấu ngoặc kép 

Trong tiếng Việt, chúng ta cần đặt dấu chấm và dấu phẩy bên ngoài dấu ngoặc kép khi kết thúc câu trích dẫn. Dấu chấm sau ngoặc kép dùng để kết thúc cho cả câu. Ngược lại, với tiếng Anh, người viết cần đặt vị trí hai dấu này bên trong ngoặc kép.

Ví dụ 1:
Tiếng Anh: He told me: “That’s what I am expecting.”
Tiếng Việt: Ông ấy nói với tôi: “Đó là điều ông ấy đang chờ đợi”.

Ví dụ 2:
Tiếng Anh: My mother gave me the nickname “Bobby Bobby Bob Bob Boy,” which really made me angry.
Tiếng Việt:  Mẹ đặt cho tôi biệt danh “Bobby Bobby Bob Bob Boy”, làm tôi thực sự rất bực mình. 

3. Dấu ba chấm và v.v.

Trong tiếng Anh và tiếng Việt, dấu ba chấm (…) đặt ở cuối câu khi người viết muốn tỏ ý danh sách còn nhiều thứ chưa được liệt kê kết. Dấu phẩy sẽ không đặt trước dấu ba chấm khi viết tiếng Anh. 

Ví dụ:
Tiếng Anh: She goes to the supermarket to buy a lot of things for cooking such as salt, rice, flour, vegetables…
Tiếng Việt: Cô ấy đi siêu thị và mua rất nhiều đồ để nấu ăn như muối, gạo, bột mì, rau củ…

Dấu v.v. trong tiếng Việt mang nghĩa tương đương với etc. trong tiếng Anh. Khi viết, etc. luôn cần một dấu chấm phía sau. Nếu etc. đứng ở cuối câu thì chúng ta không cần thêm một dấu chấm khác nữa.  Trước etc. thường đi kèm dấu phẩy. 

Ví dụ:
He had dogs, cats, pigs, chicken, etc.
The children should bring paper, pencils, scissors, etc. 

Tuy nhiên, trái với v.v. được dùng chung để liệt kê cho tất cả các sự vật, hiện tượng thì etc. không được dùng cho danh sách chỉ về người. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng cụm từ là “et al”. 

Ví dụ:
I have many new lovely friends after that camping trip – Ben, Mison, Mitha, Jack, Celine, et al. 

Nguồn tham khảo bài viết:

  • Grammarly
  • Wikipedia 
  • Thesaurus
(Số lượt đọc: 176 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận