Idioms & Expressions

no point in là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

no point in – no reason to; it’s not worth (doing sth)

không có gì đáng (lo)

Example: There’s no point in worrying about things you can’t change.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 216 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận