Prepositions

out and about là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

out and about nghĩa là gì?
out and about = resuming a normal life

đi lại bình thường, bình phục

Example:

He had to take shelter in the alley, but he is now out and about.
Trước kia hắn trốn trong đường hẻm, nhưng bây giờ đi lại bình thường.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Raluca Seceleanu

(Số lượt đọc: 210 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận