Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt cách dùng “because” và “since”, “as”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong một câu tiếng Anh, cả ba từ “because”, “since” và “as” đều có nghĩa là “vì” và thường đứng trước một mệnh đề (clause). Vậy làm cách nào để phân biệt khi nào thì dùng “because” và khi nào dùng “since”, “as”?

Điểm phân biệt mấu chốt nằm ở:

 • Because: nhấn mạnh về lý do
 • Since, as: không nhấn mạnh về lý do mà nhấn mạnh về mệnh đề

Hãy xem qua hai ví dụ sau:

 1. Because it rained, I couldn’t come.
  Vì trời mưa nên tôi không đến được.
  => Nhấn mạnh về lý do là trời mưa nên sẽ dùng “because”
 2. As you said so, let me help you.
  Anh đã nói thế thì để tôi giúp. (Hoặc: Vì anh đã nói thế…)
  => Không nhấn mạnh về lý do nên dùng “as”

Tham khảo thêm câu sau:

“Các Đông y sĩ tin có sự tương quan mật thiết giữa cơ thể con người và vũ trụ, nên họ rất uyên bác về lý, số và thiên văn.”

Trong câu này, ta thấy mối quan hệ nhân-quả giữa mệnh đề phía trước và phía sau (“vì” được hiểu ngầm). Tuy nhiên, câu này không nhấn mạnh về lý do là “các Đông y sĩ tin có sự tương quan mật thiết giữa cơ thể con người và vũ trụ” mà nhấn mạnh về mệnh đề chính (main clause) phía sau – “nên họ rất uyên bác về lý, số và thiên văn”. Do vậy, câu này được dịch sang tiếng Anh như sau:

Since Oriental physicians believe in the close connections between the universe and the human body, they are versed in physics, arithmetics, and astronomy.

Ngược lại, khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở những mệnh đề có “since”, “as” đầu có, ta có thể lược bỏ chữ “vì”.

Chơn Linh

Tài liệu tham khảo:
“Tự học phiên dịch” – Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 205 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận