Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt cách dùng “for” và “since”

Pinterest LinkedIn Tumblr

“For” và “since” là hai từ chỉ thời gian thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect). Vậy cách dùng hai từ này khác nhau như thế nào?

  • For + một khoảng thời gian
  • Since + một điểm thời gian

VD:

  • He has learnt English for five years. (Anh ấy đã học tiếng Anh trong suốt 5 năm)
  • I have waited for you since 2 o’clock. (Tôi đã chờ bạn mãi từ 2 giờ rồi đấy)

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Agê Barros

(Số lượt đọc: 35 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận