Prepositions

previous to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

previous to nghĩa là gì?

previous to = prior to, before (a certain time)

trước (thời gian)

Example:

Previous to 1990, he had been teaching in Vietnam.
Trước năm 1990, ông ấy dạy học tại Việt Nam.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: ocpathink.org

(Số lượt đọc: 125 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận