Idioms & Expressions

“ác (một) cái là” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong khẩu ngữ tiếng Việt, chúng ta có một cấu trúc thường dùng: “ác (một) cái là…”, “ác (một) nỗi là…” Cụm này trong tiếng Anh được dịch như thế nào?

unfortunately, unluckily
as bad luck would have it

Ví dụ:

  1. Tôi định đến sớm, nhưng ác một cái là xe đạp bị hư.
    I was going to come early; unfortunately, my bike broke down on the way.
  2. Phong cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng ác một cái là tôi không mang máy ảnh.
    The landscape was wonderful, but as bad luck would have it I hadn’t brought my camera.

Tài liệu tham khảo:
Sổ tay dịch thuật – Từ và ngữ khó dịch biết hỏi ai?
(Ban biên soạn Từ điển Gia Vũ)

*Ảnh: Jonny Kennaugh

(Số lượt đọc: 73 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận