Grammar

Phân biệt câu đơn, câu ghép, câu phức và câu hỗn hợp trong tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong IELTS Writing, một trong những tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo là thí sinh sử dụng được linh hoạt cấu trúc ngữ pháp (Grammar Range and Accuracy). Với tiêu chí này, giám khảo không chỉ đánh giá bài thi ở mức độ chia thì, chia động từ đúng sai mà còn ở việc lồng ghép linh hoạt các dạng câu vào bài viết.

Có 4 loại câu phổ biến trong tiếng Anh, đó là: Câu đơn (Simple Sentences), câu ghép (Compound Sentences), câu phức (Complex Sentences) và câu hỗn hợp (Mixed Sentences).

1. Câu đơn – Simple Sentences 

Câu đơn là câu chỉ có duy nhất một mệnh đề – hay còn gọi là mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • My brother ate a sandwich. 
 • He wanted to see you. 

Câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ từ hoặc nhiều hơn một động từ, nhưng chỉ diễn đạt một ý chính duy nhất. 

Ví dụ: 

 • John and Mary were sad. 
 • Smith ate noodles and drank coffee. 

Khi viết tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế dùng một chuỗi các câu đơn liên tiếp vì điều này sẽ làm người đọc khó chịu, trừ khi người viết có chủ ý. 

2. Câu ghép – Compound Sentences 

Câu ghép là câu có hai hay nhiều mệnh đề độc lập. Các mệnh đề này được nối với nhau bằng liên từ (FOR, AND, NOR, BUT, OR, YET).

Ví dụ: 

 • You may be powerful, but you shall never be rich. 
 • He must have joked; or else he’s got mad. 

Trong tiếng Việt, câu ghép khi viết phải có dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;) để ngăn cách giữa các mệnh đề. Tuy nhiên, với tiếng Anh, ta có thể lược bỏ dấu ngăn cách nhưng tuyệt đối không được lược bỏ liên từ. 

Ví dụ: 

 • I talked and he listened. 
 • He was badly in need of your help but you had gone down in town. 

3. Câu phức – Complex Sentences 

Câu phức là câu có một mệnh đề chính + một/nhiều mệnh đề phụ.

Mệnh đề chính gọi là mệnh đề độc lập, có thể đứng một mình thành câu. Mệnh đề phụ đứng trước hoặc sau mệnh đề chính để phụ nghĩa và không thể đứng riêng lẻ một mình.

Ví dụ:

 • He went away because you had gone and because I couldn’t help him. 
 •  If he comes back, you should help him. 

4. Câu hỗn hợp – Mixed Sentences 

Câu hỗn hợp là câu có hai/nhiều mệnh đề chính + một/nhiều mệnh đề phụ.

Ví dụ: 

 • I couldn’t help him because I didn’t know the matter, but, in case he comes back, you should help him. 
 • A man came here so that he might see you, but you had gone downtown so he went away. 

Tài liệu tham khảo
A handbook of English sentence writing – Giáo sư Lê Tôn Hiến 

(Số lượt đọc: 35.189 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

2 Comments

 1. ” Are you for it or against it? ” là câu đơn hay câu ghép ạ

  • Munchy Reply

   Hi bạn, “Are you for it or against it?” là câu đơn bạn nhé. Liên từ or trong câu này dùng để nối hai ý trong một câu chứ không phải là hai mệnh đề (có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ).

Bình luận