Idioms & Expressions

“ai bảo”, “ai biểu” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Việt, chúng ta có cấu trúc “ai bảo”, “ai biểu” dùng ở đầu một mệnh đề hoặc một cụm từ ở dạng câu hỏi, dùng để nêu lên một kết quả kém do một hành động sai lầm, bất hợp lý hay dại dột trước đó gây ra.

Ví dụ:

  • Con té rồi thấy chưa, ai bảo không nghe lời mẹ?
  • Mày bị thằng đó lừa tình rồi, ai bảo không nghe tao cảnh báo?

Cấu trúc “ai bảo”, ai biểu” trong tiếng Anh là gì?

why didn’t…

Ví dụ: Thi rớt là phải, ai bảo lười học?
It serves you right that you failed the exam, why didn’t you work harder?

Tài liệu tham khảo:
Sổ tay dịch thuật – Từ và ngữ khó dịch biết hỏi ai?
(Ban biên soạn Từ điển Gia Vũ)

*Ảnh: Adi Goldstein

(Số lượt đọc: 372 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận