Idioms & Expressions

“ăn dầm nằm dề” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Việt, chúng ta có cụm “ăn dầm nằm dề” để chỉ việc ở lâu tại một nơi nào đó mà chẳng làm được việc gì. Cụm này trong tiếng Anh được dịch như thế nào?

to stay for a long time (at somebody’s house)
outstay somebody’s welcome

Ví dụ: Vì thất nghiệp nên tôi ăn dầm nằm dề nhà chị tôi.
Because I was unemployed, I stayed for a long time at my sister’s house.

Tài liệu tham khảo:
Sổ tay dịch thuật – Từ và ngữ khó dịch biết hỏi ai?
(Ban biên soạn Từ điển Gia Vũ)

*Ảnh: No Revisions

(Số lượt đọc: 127 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận