Kinh nghiệm dịch thuật

Ẩn ý về “wise guy” trong tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, có những từ nhìn vậy mà không phải vậy nếu hiểu theo nghĩa đen của chúng. Như từ “wise guy” là một ví dụ điển hình. “Wise guy” ở đây không phải là một nhận định hay lời khen về một chàng trai thông minh, mà mang sắc thái nghĩa hoàn toàn ngược lại.

wise guy (slang) – a smart aleck, someone who tries to appear clever or who answers questions in a clever way that annoys other people, one who makes a lot of sarcastic comments (một người cố tỏ ra thông minh hay trả lời những câu hỏi một cách thông minh nhưng khiến người khác khó chịu, hay một người thường đưa ra những bình luận châm biếm)

Theo bản dịch của giáo sư Lê Tôn Hiến, từ này có thể được dịch là: kẻ ăn nói sống sượng, người miệng lưỡi, đối đáp cộc cằn, bẻm mép

Example: The clerk in the video store is a real wise guy. He’s always making nasty comments about the customers.
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng video là một gã miệng lưỡi thật sự. Hắn ta luôn luôn bình phẩm khó nghe về khách hàng.

(Số lượt đọc: 465 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận