Idioms & Expressions

as a last resort là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

as a last resort – if there are no other alternatives left, the last solution for getting out of a difficulty

giải pháp cuối cùng, đành chấp nhận, không tránh được

Example: David was locked out of his house. He knew that as a last resort, he could always break a window.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 1.464 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận