Idioms & Expressions

as a matter of course là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

as a matter of course – routine, the usual

theo thông lệ

Example: We went out to dinner on her birthday, and as a matter of course we paid for her meal.

Chúng tôi đi ăn tối vào sinh nhật của cô ấy, và theo thông lệ, chúng tôi đã trả tiền bữa ăn cho cô ấy.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 349 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận