Idioms & Expressions

as sharp as a tack là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

as sharp as a tack – very intelligent

sắc bén, thông minh, bén nhạy

Example: Jay scored 100% on his science test. He’s as sharp as a tack.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 502 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận