Idioms & Expressions

at each other’s throats là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at each other’s throats – arguing or fighting

tranh cãi, đánh nhau

Example: It was a very dramatic trial, with the prosecutor and the defense attorney constantly at each other’s throats.
Đó là một phiên tòa hết sức kịch tính, với cuộc tranh cãi nảy lửa giữa công tố viên và luật sư bào chữa

Thành ngữ này diễn tả sống động hình ảnh hai người đang cố gắng bóp cổ nhau. Khi dịch thuật, một số người dịch nếu dịch theo nghĩa đen thì không diễn tả đúng bản chất vấn đề, vì hai chủ thể đề cập tới có thể không phải là hai cá nhân mà là hai đảng phái, hai tôn giáo. Thành ngữ này không diễn tả tính chất vật lý của cuộc đánh nhau đó dưới hình thức bóp cổ đối phương, mà diễn tả sự bất đồng, tranh cãi phi vật lý.

Nguồn: dictionary.com
Bản dịch của Chơn Linh

(Số lượt đọc: 224 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận