Idioms & Expressions

be in a bad mood là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to be in a bad mood – unhappy, depressed, irritable

buồn, rủ rũ, rầu rĩ

Example: After her boyfriend broke up with her, Nichole was in a bad mood for several days.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 174 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận