Idioms & Expressions

be on edge là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to be on edge – nervous, irritable

căng thẳng, buồn bực

Example: Whenever Susan feels on edge, she takes severals deep breaths and starts to feel more relaxed.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 380 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận