Idioms & Expressions

be on thin ice là gì? skate on thin ice là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to be on thin ice with (someone): to be in a dangerous position, to be temporarily on somebody’s bad side

căng thẳng với ai, né ai

Example:  Bill was on thin ice with his girlfriend after she saw him at the movie theater with another girl. 

Cùng nghĩa: to skate on thin ice. Ex: Joey knew he was skating on thin ice when bought candy with his lunch money.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 181 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận