Idioms & Expressions

beat around the bush là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to beat around the bush – to talk around the subject; to avoid getting to the point

nói lòng vòng, nói vòng vo, nói loanh quanh, vòng vo Tam Quốc

Example: If you want something, tell me. Don’t beat around the bush!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 80 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận