Idioms & Expressions

beside the point là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

beside the point – not relevant, not important

lạc đề, không liên quan, không thành vấn đề

Example: The reason you’re late is beside the point. The fact is, your dinner is now cold.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 1.725 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận