Idioms & Expressions

break the news là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to break the news – to make something known, disclose, reveal

báo tin, tiết lộ

Example: Samantha and Michael are getting married, but they haven’t yet brokent the news to their parents.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 57 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận