Kinh nghiệm dịch thuật

Cách dịch cụm “mid-eighties” khi nói về nhiệt độ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong một số văn cảnh tiếng Anh, chúng ta sẽ bắt gặp cụm từ sau khi mô tả về nhiệt độ hay thời tiết:

“It was a lovely fall day, in September 2003, with temperatures in the mid-eighties.”
Tạm dịch: Đó là một ngày mùa thu đẹp trời, vào tháng Chín năm 2003, với nhiệt độ…

Thông thường, đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong tiếng Anh là độ F (Fahrenheit), khác với đơn vị nhiệt độ quen thuộc của người Việt hay dùng là độ C (Celsius). Giả sử trong câu trên, nếu ta tạm hiểu cụm “mid-eighties” là khoảng giữa 80 độ F, tức tầm 40 độ F, vậy quy đổi ra sẽ tương đương 4,4 độ C. Với nhiệt độ thấp như vậy thì không thể gọi “It was a lovely fall day” được, mà phải là một ngày lạnh tê tái mới đúng (ngay cả với các nước xứ lạnh). Đây là một điểm bất hợp lý mà người dịch cần để ý và nhận ra.

Hệ thống quy đổi nhiệt độ quốc tế được quy ước như sau:

Fahrenheit Celsius feels
90s 32 – 37 really hot (rất nóng)
80s 26 – 32 warm (ấm áp)
70s 21 – 26 comfortable (dễ chịu)
60s 15 – 21 mild (ôn hòa)
50s 10 – 15 cool (mát mẻ)
40s 5 – 10 chilly (se se lạnh)

Như vậy, ở câu ví dụ trên, chúng ta có thể chuyển dịch nguyên cụm “with temperatures in the mid-eighties” thành 3 cách:

  1. với nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C
  2. với nhiệt độ trung bình khoảng 29 độ C (lấy trung bình cộng khoảng từ 26 đến 32 độ C)
  3. với nhiệt độ ấm áp
(Số lượt đọc: 319 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận