Kinh nghiệm dịch thuật

Cách dịch hành động kế tiếp và đồng thời

Pinterest LinkedIn Tumblr

Khi diễn tả trình tự các hành động trong tiếng Anh, có hai cách diễn tả gọi là Successive (Kế tiếp nhau) và Simultaneous (Đồng thời). Nếu không phân biệt và nắm vững cách dùng này, người dịch dễ nhầm lẫn và dẫn tới chuyển dịch chưa sát ngữ nghĩa của văn bản gốc.

Hãy xem qua hai ví dụ sau đây:

 1. Successive: He came in and smiled.
  Anh ấy bước vào rồi mỉm cười.
 2. Simultaneous: He came in smiling.
  Anh vừa bước vào vừa mỉm cười.

Lưu ý quan trọng về ngữ pháp:

 1. Đối với 2 hay nhiều hành động kế tiếp nhau, mỗi Verb trong câu sẽ được dùng cùng thì với nhau.
  VD: Yesterday morning, I woke up early, jumped out of the bed, took a shower, got dressed, had my breakfast, looked for my umbrella, and went to the bus-stop.
  Sáng hôm qua, tôi đã dậy sớm, nhảy xuống giường, đi tắm, mặc quần áo, ăn sáng, tìm cây dù rồi đi ra trạm xe buýt.
 2. Đối với 2 hay nhiều hành động đồng thời, chỉ có Verb đầu tiên trong câu là được chia theo thì của động từ, và tất cả Verb còn lại sẽ dùng Present Participle (hiện tại phân từ).
  VD:
  – He came in smiling, shaking his head, putting his hands in pockets.
  Anh ấy vừa bước vào vừa mỉm cười, lắc đầu, đặt hai tay trong túi.
  – She stood there looking out of the window.
  Cô ấy vừa đứng đó vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
  – My father always has his breakfast reading newspaper.
  Cha tôi luôn luôn vừa ăn sáng vừa đọc báo.

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Stephanie Cook

(Số lượt đọc: 23 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận