Kinh nghiệm dịch thuật

Cách viết số forty-five hundred là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong một số bài báo hoặc sách, tác giả đôi khi sử dụng lối viết số liệu như sau:

“… there were forty-five hundred creative projects…”

Một số bạn nếu dịch thô sẽ là: “… có bốn mươi lăm một trăm dự án sáng tạo…”

Vậy forty-five hundred là gì?

forty-five hundred = four thousand and five hundread = 4.500

Trong quy chuẩn viết tiếng Anh, thông thường số liệu sẽ được viết thành chữ (chỉ viết số đối với trường hợp thống kê, bảng số liệu), do vậy nếu viết 4.500 thành chữ “four thousand and five hundread” sẽ khá dài và rườm rà, nên đa số người bản xứ sẽ viết theo lối rút gọn thành “forty-five hundred”.

(Số lượt đọc: 403 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận