Idioms & Expressions

can’t stand là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

can’t stand: to hate

không thích, không ưa, không chịu được

Example: Nicole can’t stand broccoli. She simply refuses to eat it.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 122 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận