Idioms & Expressions

cheer someone up là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to cheer someone up – to make someone happy

làm ai vui lên, giúp ai lên tinh thần

Example: Susan called her friend in the hospital to cheer her up.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 365 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận