Idioms & Expressions

come in handy là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

come in handy: to turn out to be useful when needed

có ích, hữu dụng (trong một tình huống nào đó khi cần)

Example: A pocketknife can come in handy.
Một con dao bỏ túi có thể có ích.

Nguồn: Merriam-Webster Dictionary
Bản dịch: Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 454 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận