Idioms & Expressions

cup of tea là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

cup of tea – the type of person of thing that one generally likes

sở thích, đúng ý, vừa ý

Example: I know Joy is nice, but she’s simply not my cup of tea.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 156 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận