Idioms & Expressions

cut the crap là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

cut the crap: to stop talking or behaving foolishly

đừng nói chuyện tào lao nữa, dẹp chuyện vớ vẩn đó lại, đừng có ẩm ương nữa

Example: Cut the crap and go to work.

Giảng trình Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh
Dương Ngọc Dũng

(Số lượt đọc: 30 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận