Idioms & Expressions

“Dầu sôi lửa bỏng” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Thành ngữ: Dầu sôi lửa bỏng

Expression tương đương trong tiếng Anh: in hot water

in hot water = in trouble (rắc rối)

Example: Lan was in hot water with the government after she was caught making illegal copies of software.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 968 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận