Idioms & Expressions

dead-end job là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

a dead-end job – a job that won’t lead to anything else

việc không có tương lai, việc tạm bợ

Example: Diane realized that working as a cashier was a dead-end job.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 635 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận