Idioms & Expressions

down in the dumps là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to be (feel) down in the dumps: to feel sad, to be despressed

buồn, xuống tinh thần, sa sút

Example: It’s easy to feel down in the dumps when it’s raining outside.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 135 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận