Idioms & Expressions

drop by là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to drop by: to pay a short, often unannounced visit

ghé qua, tạt qua, ghé thăm

Example: If we have time before the movie, let’s drop by Bill’s house

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 95 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận