Idioms & Expressions

“đường tơ kẽ tóc” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Thành ngữ: đường tơ kẽ tóc, chân tơ kẽ tóc

Expression tương đương trong tiếng Anh: by a hair – just barely; very narrowly; by a small amount

Example: Larry won the bicycle race by a hair. The second-place winner came in just a second behind him.
Larry đã thắng cuộc đua xe đạp trong đường tơ kẽ tóc. Người giành vị trí thứ hai chỉ sau anh ta một giây.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 259 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận