Idioms & Expressions

easier said than done là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

easier said than done: more difficult than you think

nói thì dễ, làm mới khó

Example: You want to climb Mount Everest? Easier said than done!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 90 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận