Idioms & Expressions

elephant in the room là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

elephant in the room: an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about

vấn đề hệ trọng mà ai cũng đều biết nhưng lại né tránh, bỏ qua

Example: Virus may prove elephant in the room that strategists missed.
Virut có thể chứng tỏ vấn đề hệ trọng mà các chuyên gia đều thấy nhưng đã bỏ qua.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 248 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận